Klok- en baanreglement 2019

Algemeen

 • Het afhangen van de tennisbaan via het digitale systeem is verplicht geduren­de de gehele dag.
 • Is uw baan niet afgehangen, dan heeft u geen speel­recht en moet u de baan vrij­ma­ken als zich andere spelers melden.
 • Speeltijd per partij is afhankelijk van het aantal personen. Zie voor meer informatie het “baanreglement”.  

Baankeuze  

De keuze van de baan waarop u wilt gaan spelen maakt u in de volgende volgorde:

 • indien niet alle banen bezet zijn: een lege baan;
 • indien alle banen bezet zijn: de baan die volgens het afhangsysteem als eerste ‘klaar’ is. Zie ook het baanreglement.

Melden bij de baan

Nadat u op de klok uw speeltijd hebt ingesteld, meldt u bij de spelers op de baan dat u de baan na hen hebt gereserveerd en wanneer uw speeltijd ingaat. Als uw speeltijd voorbij is en er melden zich geen nieuwe spelers dan kunt u verder spelen tot het moment dat zich nieuwe spelers melden en dient u vervolgens de baan vrij te maken.  

Het is dus niet toegestaan een baan af te hangen voor een nieuwe periode op dezelfde baan. Ook niet als een of meerdere personen zich voegen bij een groep die al staat te tennissen. Dit klokreglement is vastgesteld in de algemene bestuursvergadering van april 2019.  

BAANREGLEMENT:  

 1. Gedurende de gehele dag waarop BRZ de banen huurt van de Gemeente geldt het reglement voor het afhangen van een baan in het digitale systeem.
 2. Gedurende de periode dat de gravelbanen gelijktijdig beschikbaar zijn (netten zijn aanwezig en de weersomstandigheden laten het toe), geldt:  a. een speeltijd van 30 minuten voor een single (2 of 3 personen b. een speeltijd van 45 minuten voor een dubbel (4 personen).
 3. Na afloop van een partij is men verplicht de baan te vegen, indien nodig met de borstel en vervolgens te walsen. De veegtijd valt buiten de speeltijd.
 4. Vanaf 19.00 uur geldt dat bij overaanbod van spelers dubbels worden gespeeld. Singlespelers dienen allen, die dat verzoeken, als dubbelpartners te accepteren, als er op een andere baan nog geen speeltijdoverschrijding heeft plaatsgevonden. Indien de speeltijd verlopen is, is het niet toegestaan onmiddellijk op dezelfde baan door te spelen als er nog wachtenden zijn. Het is dus niet toegestaan de baan nogmaals af te hangen voor een nieuwe periode op dezelfde baan. Ook niet indien een of meerdere personen willen aansluiten bij een groep die staat te spelen.
 5. In verband met competitie of toernooien kan de vcl/toernooileiding afwijken van het klok- & baanreglement. In principe zijn gedurende de competitieperiode in het voorjaar op dinsdag 4 banen, vrijdag 5 banen en zaterdag en zondag alle banen gereserveerd voor competitiewedstrijden. Raadpleeg gedurende deze evenementen de vcl/toernooileiding voor informatie over vrij bespeelbare tennisbanen.
 6. Dit baanreglement is vastgesteld in de algemene bestuursvergadering van april 2019.