Klok- en baanreglement per 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

Het reserveren van de tennisbaan via het digitale systeem is verplicht geduren­de de gehele dag. Is jouw baan niet gereserveerd, dan heb je geen speel­recht. De speeltijd waar je recht op hebt is 45 minuten,  onafhankelijk van het aantal spelers op de baan. Een baan reserveren doe je via de KNLTB ClubApp, de website of het digitale afhangbord in de kantine.

Van 18.30 tot 21.30 uur op werkdagen, is het niet toegestaan om meer dan 1 boeking achter elkaar te maken. Tot 18.30 uur en vanaf 21.30 uur, mogen er maximaal 2 boekingen achter elkaar gemaakt worden.

Baankeuze  

De keuze van de baan waarop jij wilt gaan spelen maak je in de volgende volgorde: indien niet alle banen bezet zijn: een lege baan; indien alle banen bezet zijn: de baan die volgens het reserveringssysteem als eerste ‘klaar’ is. Zie ook het baanreglement.

Melden bij de baan

Nadat je de baan hebt gereserveerd en je bijna aan de beurt bent, meldt je bij de spelers op de baan dat jij de baan na hen hebt gereserveerd en wanneer jouw speeltijd ingaat. Als jouw speeltijd voorbij is en er melden zich geen nieuwe spelers dan kun je verder spelen tot het moment dat zich nieuwe spelers melden en dien je vervolgens de baan vrij te maken.  

Het is dus niet toegestaan een baan af te hangen voor een nieuwe periode op dezelfde baan. Dit kan alleen tot 18.30 uur en vanaf 21.30 uur, voor maximaal twee boekingen! Ook niet als een of meerdere personen zich voegen bij een groep die al staat te tennissen. 

BAANREGLEMENT:  

  1. Gedurende de gehele dag waarop BRZ de banen huurt van de Gemeente geldt het reglement voor het reserveren van een baan in het digitale systeem.
  2. Gedurende de periode dat de gravelbanen gelijktijdig beschikbaar zijn (netten zijn aanwezig en de weersomstandigheden laten het toe), geldt een speeltijd van 45 minuten in avonduren van 18.30 tot 21.30 uur, en maximaal 2 x 45 minuten tot 18.30 en na 21.30 uur. 
  3. Na afloop van een partij is men verplicht de baan te vegen: in de periode van maart tot en met juni met de zwaardere borstels in plaats van de sleepnetten. Zeker in de eerste maanden van het zomerseizoen (eind maart t/m begin oktober) dien je ook de baan te walsen; 1 meter voor de achterlijn, de achterlijn en 2 meter achter de achterlijn. De veegtijd valt buiten de speeltijd.
  4. Vanaf 19.00 uur geldt dat bij overaanbod van spelers dubbels worden gespeeld. Singlespelers dienen allen, die dat verzoeken, als dubbelpartners te accepteren, als er op een andere baan nog geen speeltijdoverschrijding heeft plaatsgevonden. Indien de speeltijd verlopen is, is het niet toegestaan onmiddellijk op dezelfde baan door te spelen als er nog wachtenden zijn. Het is dus niet toegestaan de baan nogmaals af te hangen voor een nieuwe periode op dezelfde baan. Ook niet indien een of meerdere personen willen aansluiten bij een groep die staat te spelen.
  5. In verband met competitie of toernooien kan de competitieleider/toernooileiding afwijken van het klok- & baanreglement. In principe zijn gedurende de competitieperiode in het voorjaar of najaar op dinsdag 4 banen, vrijdag, zaterdag en zondag alle banen gereserveerd voor competitiewedstrijden. Raadpleeg gedurende deze evenementen de competitieleider/toernooileiding voor informatie over vrij bespeelbare tennisbanen [email protected]

Dit baanreglement is vastgesteld in de algemene bestuursvergadering van april 2019, herzien in juni 2021.