Lesreglement tennis BRZ

Lesreglement tennis BRZ 
Opgesteld door technische commissie, versie augustus 2019.  

Om training te volgen bij BRZ, dien je lid te zijn van de club. Stoppen met trainen, betekent niet automatisch dat je ook geen lid meer bent. 

Algemeen

 1. Indeling (naar niveau) wordt gedaan door de trainers.
 2. Afhankelijk van de keuze van de lesser, worden er 18 of 20 weken tennisles verzorgd. De lessen beginnen vanaf 30 september. De weken/data waarop geen les gegeven zal worden ontvangt men in de eerste trainingsweek (denk bijvoorbeeld aan kerstvakantie, feestdagen en carnavalsvakantie). Tevens ontvangt men de contactinformatie van de trainer.
 3. Lestarieven zijn te vinden op het inschrijfformulier en zijn afhankelijk van de groepsgrootte en de duur van de training (60 minuten of 90 minuten).
 4. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, kan de groepsgrootte afwijken van opgave. In dit het geval word je hiervan voor aanvang van de trainingen op de hoogte gebracht en wordt de prijs evenredig aangepast. Aan de tarieven waarnaar verwezen wordt onder punt 3 zijn derhalve geen rechten te ontlenen.
 5. Groepsindeling en lestijden worden uiterlijk 25 september bekend gemaakt.
 6. De factuur voor de tennislessen ontvangt men uiterlijk 5 oktober, en dient betaald te worden binnen 14 dagen, tenzij anders overeengekomen met de trainer.

Continuïteit van lesaanbod

 1. Bij slechte weersomstandigheden of baancondities beoordeeld de trainer na contact met de accommodatiecommissie of de les doorgang kan vinden. Indien u geen bericht krijgt, gaat de training door.
 2. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze ingehaald. Dit geldt voor maximaal twee lessen, waarbij de trainer zal communiceren op welke dag en welk tijdstip dit kan. Er kan door de trainers gekozen worden om lessen in te halen in een weekend; hierover wordt minimaal twee weken van tevoren gecommuniceerd.
 3. Gedurende deze winter beschikken de trainers over de mogelijkheid om uit te wijken naar de banen in Elsloo als de banen op ons eigen park vanwege de vorst niet bespeelbaar zouden zijn. E.e.a. wel afhankelijk van regen anderzijds.
 4. Wanneer lessen na aanvang onderbroken moeten worden vanwege weersomstandigheden, worden deze niet ingehaald.
 5. Lessen die uitvallen door ziekte van de trainer of een andere billijke reden (ter overleg binnen Technische Commissie), worden altijd ingehaald. Mocht dit in uiterste gevallen niet haalbaar zijn, dan vindt er voor de gemiste lessen een restitutie van het lesgeld plaats.
 6. Lessen kunnen ook gegeven worden door een andere trainer, maximaal twee keer per cyclus. Indien een trainer langdurig ziek blijkt te zijn, kan de training voor langere termijn worden overgenomen door een andere trainer.
 7. Het missen van lessen door ziekte of eigen toedoen anderzijds, zijn voor eigen rekening. Meld je altijd af bij je trainer.
 8. In het bijzondere geval van chronische ziekte of chronische blessure, overleg je dit altijd met je trainer en zal besloten worden hoe om te gaan met de verschuldigde lesgelden.  

Inzet en motivatie 

 1. Trainer beschikt over KNLTB-licentie.
 2. Trainer beschikt over Verklaring Omtrent Gedrag.
 3. Trainer is verplicht om gebruik te maken van goed lesmateriaal en met goede inzet de lessen te verzorgen, strevend naar verbetering van tennisvaardigheid en fysieke vaardigheid.
 4. Speler is op tijd aanwezig en verschijnt voorbereid, klaar om te beginnen met de training (schoenen aan, materiaal in orde, etc.).
 5. Telefoons niet op de baan tijdens de training, tenzij besproken met trainer of speler dat een belangrijk telefoontje wordt verwacht.      
 6. Speler traint met optimale inzet en met de intentie zijn of haar niveau te verbeteren. Indien speler de training bewust of onbewust verstoord of een trainer onheus bejegend, zal hij of zij hierop aangesproken worden. Bij herhaaldelijk verstoren van training of onheus bejegenen van een trainer, behoudt de trainer het recht om iemand te verwijderen uit de les, dan wel toegang tot de volgende les te ontzeggen. In dit geval vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
 7. Trainers en BRZ staan open voor vragen en opmerkingen van spelers en ouders, en lichten graag toe waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Wel is het zaak dat trainingen niet verstoord worden door uitgebreide discussie of gesprek. Mocht dit het geval zijn, kan er telefonisch overlegd worden of op aanvraag een gesprek worden gepland met de trainer als individu of de technische commissie.
 8. Het bieden van tennisles om spelers beter te laten presteren heeft de prioriteit, al heeft het volgen van tennisles ook te maken met het leren verantwoordelijk worden voor eigen ontwikkeling. We vragen aan ouders om hier ruimte voor te laten. Dus kom gerust kijken, graag zelfs, maar laat de trainer en speler samenwerken.