Bestuursnotitie inzake goed bestuur Beeker Racket Zwaaiers (B.R.Z.)

14 juli 2021


Beste tennisvrienden,

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden.

De WBTR is een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen. De wet geldt voor alle besturen. De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren, door het opstellen van regels over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.

In verband met de inwerkingtreding, dient B.R.Z. haar statuten en het Huishoudelijk Reglement aan te passen. Het bestuur heeft zich als doel gesteld om de statuten en het huishoudelijk reglement vast te stellen tijdens de algemene vergadering in januari 2022.

Om vanaf 1 juli 2021 te voldoen aan de WBTR heeft het bestuur van BRZ een reglement onder de naam 'Bestuursnotitie inzake goed bestuur Beeker Racket Zwaaiers (B.R.Z.) te Beek (Limburg)' opgesteld en conformeert zij zich aan hetgeen hierin wordt gesteld.

Mochten er naar aanleiding van de notitie opmerkingen of vragen zijn, dan horen wij dat uiteraard als bestuur heel graag.
De bestuursnotitie is op de pagina 'Beleidsvisie B.R.Z.' van onze website te vinden en als PDF-bestand te downloaden:

https://www.brztennis.nl/beleidsvisie_brz

Het Bestuur

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op nieuwsberichten.
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen