verslag 'De leukste club van ...'

24 februari 2019


Verslag 19 februari
‘Wat betekent de leukste club voor jou?’ 

Wat heb ik nodig om me thuis te voelen bij B.R.Z.? En dan niet alleen vandaag, maar ook morgen, over een jaar en over tien jaar.

Onder die noemer was er op 19 februari jongstleden in ons clubhuis van B.R.Z. een eerste ledenavond, georganiseerd door Maurice Muris en Ludo Hodzelmans. Twee kersverse nieuwe bestuursleden, die over deze vraag in gesprek zijn gegaan met een aantal enthousiaste leden die met ons wilden meedenken, meepraten en meedoen.
 
Na de ‘speeddate’, een ludiek kennismakingsrondje wat al veel geanimeerde gesprekken opleverde, lichtte Maurice toe wat de aanleiding is geweest om deze avond te organiseren. 
In het kort komt het erop neer dat het bestuur van B.R.Z. vorig jaar een beleidsnotitie heeft geschreven waarin het bestuur constateert dat er op verschillende vlakken ruimte is tot verbetering. Met name daar waar het gaat om ledenwerving, ledengroei en -behoud, betrokkenheid van leden bij de vereniging en communicatie naar leden toe. 
Er is door Ludo en Maurice vervolgens een notitie geschreven als reactie op dat beleidsplan en die is voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur zag hierin een aantal aanknopingspunten om concreet mee aan de slag te gaan.Naar aanleiding hiervan en de opmerkingen die hierover ook eerder al waren gemaakt tijdens de jaarvergadering in januari 2018 hebben Maurice en Ludo aangegeven actief aan de slag te willen gaan met het vinden van oplossingen. 

 Centrale vragen tijdens de bijeenkomst waren: 
  • Wat vind jij dat nu goed gaat/goed is?
  • Wat mis je nu, waar zie je kansen?
Met deze vragen is men in groepjes aan de slag gegaan waarbij alle reacties op post-its werden verzameld. Vervolgens gaf elke groep een korte toelichting op de opbrengst van de brainstorm.
Dit heeft al meteen zeer veel waardevolle tips, ideeën, adviezen en voorstellen opgeleverd waarmee we verder kunnen.
 
Afgesproken is, dat iedereen zo snel mogelijk de opbrengst teruggekoppeld krijgt. Maurice en Ludo zullen op dinsdag 26 februari alle input verwerken tot een samenhangend geheel en dit zal dan heel snel voorgelegd worden aan het bestuur en teruggekoppeld worden naar alle B.R.Z.-leden. Mét daaraan dan ook gekoppeld een vervolgbijeenkomst, waarbij we meer concreet gaan kijken wanneer wat op te pakken en afspraken maken wie dit dan gaan doen of zijn/haar bijdrage hieraan wil leveren.
Bij dezen dan ook alvast de uitnodiging aan iedereen die onze club een warm hart toedraagt en er de leukste club van Limburg van wil maken, om de volgende keer samen met ons een vervolg te geven aan deze zeer geslaagde avond.
 
Iedereen die aanwezig was, danken wij vanaf deze plek nogmaals heel hartelijk voor jullie inbreng! Jullie waren fantastisch!
Wij waren aangenaam verrast over de energie en de positieve bijdrage die jullie hebben geleverd en de vele ideeën en adviezen die naar voren gebracht zijn. Onze ambitie is het om van B.R.Z. de leukste club van Limburg maken en daarvoor hebben we jullie allemaal heel hard nodig. Deze avond heeft óns in ieder geval de hoop en het vertrouwen gegeven dat dit gaat lukken. 
 
En mocht je niet aanwezig hebben kunnen zijn, maar heb je wel ideeën, tips, wil je meedoen of een activiteit organiseren, willen meepraten en meedenken: laat het ons weten! Je kunt ons altijd bellen of mailen, zie de contactgegevens hieronder. 
Of een bericht sturen naar het algemene emailadres van B.R.Z., [email protected]. Wij reageren dan snel naar jou terug. Jouw inbreng is meer dan van harte welkom! Samen zijn wij B.R.Z. en samen gaan we er iets moois van maken.
 
Ludo Hodzelmans & Maurice Muris
(06 385  49155)        (06 518 347 16) 

Nieuwscategorieën