Baanreglement Padel

 

 1. Gedurende de gehele dag waarop BRZ de banen huurt van de Gemeente geldt het baanreglement. 
 2. Het reserveren van de tennisbaan via het digitale systeem is verplicht gedurende de gehele dag. Is jouw baan niet gereserveerd, dan heb je geen speelrecht. De speeltijd waar je recht op hebt is 60 minuten, onafhankelijk van het aantal spelers op de baan.

 3. Ga je – om wat voor reden dan ook – toch niet spelen op de gereserveerde datum en tijd, annuleer je baanreservering dan via de Playtomic app, zodat de baan weer vrij komt voor andere leden.

 4. Leden kunnen 15 dagen van tevoren via de Playtomic app een padelbaan reserveren, met maximaal 3 actieve boekingen. Voer iedere speler op, zodat je niet als viertal uiteindelijk meer dan 3 actieve boekingen hebt. 

 5. Zorg dat de spelers die op de baan staan overeenkomen met de spelers die in de baanreservering staan. Het is NIET toegestaan om ‘oneigenlijke’ reserveringen te maken (bijv. door personen op je boeking te zetten waarvan je op voorhand al weet dat ze dan niet zullen meespelen). Pas de reservering aan wanneer iemand last minute afzegt en je een vervanger hebt gevonden of annuleer je boeking tijdig (dat kan tot 1 uur van tevoren). 

 6. Ook niet-leden kunnen een baan reserveren via de Playtomic app indien de beschikbaarheid van de banen het toelaat. Niet-leden kunnen pas 4 dagen van tevoren via de Playtomic app een padelbaan reserveren.

 7. Iemand die geen lid is dient te betalen om als introducé te mogen padellen. De kosten hiervan zijn €6,25 per uur, per persoon. Diegene die geen lid is, kan ook een account aanmaken in de Playtomic app en toegevoegd worden (of zichzelf toevoegen) aan de reservering. Via de Playtomic app wordt diegene die geen lid is van BRZ verzocht om de betaling te verrichten. Lukt dit niet, dan hangt er een poster op naast de schuifdeur (ingang kantine BRZ) met een QR-code om direct via een betaalverzoek dit bedrag te kunnen betalen. Ook als de kantine dicht is, kun je dus de betaling verrichten. 

 8. Het is niet toegestaan om meer dan 1 boeking achter elkaar te maken.

 9. De banen zijn bespeelbaar indien de weersomstandigheden het toelaten. Bij sneeuw en vorst zijn de banen niet bespeelbaar. Verder mogen de banen geen natte plekken hebben en mogen geen plassen op de baan staan.

 10. Nadat je de baan hebt gereserveerd en je bijna aan de beurt bent, laat je de spelers op de baan weten dat jij de baan na hen hebt gereserveerd en wanneer jouw speeltijd ingaat. Als jouw speeltijd voorbij is en er melden zich geen nieuwe spelers dan kun je verder spelen tot het moment dat zich nieuwe spelers melden en dien je vervolgens de baan vrij te maken. In de avonduren dien je er rekening mee te houden dat baanverlichting is gekoppeld aan de reservering in het systeem. Een kwartier na afloop van jouw reservering zullen de lichten doven.

 11. In verband met competitie of toernooien kan de competitieleider/toernooileiding afwijken van het klok- & baanreglement. In principe zijn gedurende de competitieperiode en toernooiweek alle banen gereserveerd voor wedstrijden. Raadpleeg gedurende deze evenementen de competitieleider/toernooileiding voor informatie over vrij bespeelbare banen [email protected]

 12. Het gebruik van de padelbanen in strijd met het baanreglement is niet toegestaan. Het baanreglement dient er immers mede voor te zorgen dat iedereen aan spelen toekomt. Constateren we dat herhaaldelijk misbruik gemaakt wordt van het boekingssysteem en gehandeld wordt in strijd met het baanreglement, dan zullen maatregelen getroffen worden. Eerst volgt een waarschuwing, maar wordt opnieuw misbruik geconstateerd dan zal de hoofdboeker verantwoordelijk gehouden worden voor het misbruik en wordt deze als niet-lid beschouwd voor de duur van 2 weken.

  Reserveren kan dan pas 4 dagen van tevoren en er worden kosten voor de baanreservering in rekening gebracht. De hoofdboeker betaalt in zekere zin dan ‘een boete’. Wordt opnieuw misbruik gemaakt van het boekingssysteem, dan volgt geen nieuwe waarschuwing maar wordt de hoofdboeker verantwoordelijk gehouden zoals hierboven beschreven voor een periode van 3 weken.

Dit baanreglement is vastgesteld in de algemene bestuursvergadering van 14 mei 2024.