Maak kennis met het bestuur

Maurice Muris

Voorzitter;

Contactpersoon Accommodatiecommissie (dit omvat de baancommissie, parkcommissie, kantinecommissie). Overige taken van de Accommodatiecommissie zijn contacten met de gemeente en contacten met de sportstichting.

[email protected]

[email protected]

Saskia van der Westen

Secretaris;

Contactpersoon Activiteitencommissie.

[email protected]

Roelof van der Westen

Verenigingscompetitieleider;

Contactpersoon Technische commissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor onderwerpen zoals technisch beleid, competitie, training, toernooien, e.d.

Roelof zal vanuit het bestuur een eerste contactpunt vormen voor nieuwe leden. (Dit, samen met Ramon).

Contactpersoon Sponsorcommissie. Tot taken van de commissie behoren het maken van beleid, het nadenken over sponsorpakketten, het organiseren van een sponsoractiviteit, e.d. 

Vertrouwenspersoon BRZ

[email protected]

Ralph Gijsen Penningmeester

[email protected]

Ludo Hodzelmans

Vice-voorzitter, activiteiten / webmaster; contactpersoon Accommodatiecommissie (dit omvat de baancommissie, parkcommissie, kantinecommissie). Overige taken van de Accommodatiecommissie zijn contacten met de gemeente en contacten met de sportstichting.

Communicatie wordt vanuit het bestuur behartigd door Ludo. Met communicatie wordt niet alleen de communicatie via diverse kanalen bedoeld, maar ook een communicatiebeleid, professionele ontwikkeling, het zorgen voor een huisstijl, contact met de gemeente, woordvoering, e.d.
Communicatie blijft natuurlijk ook een taak van alle bestuursleden.

[email protected]

Kim Wijnands

Algemeen lid;

Contactpersoon Activiteitencommissie

[email protected]

Martijn Eijssen

Algemeen lid;

Contactpersoon Jeugdcommissie. Taken van deze commissie zijn o.a. de organisatie van activiteiten (tennis en niet-tennis gerelateerd), organiseren van toernooitjes, faciliteren schooltennis, begeleiding van jeugd bij inschrijven voor toernooien, spelregels, e.d. Gezien de brede insteek van deze commissie zal er nauw contact plaatsvinden met de Technische Commissie.

[email protected]

Hans Halders

Contactpersoon en lid Parkcommissie

[email protected]