Sporten in vertrouwen

Sporten in vertrouwen

Inleiding
Daar, waar mensen met elkaar sportief de krachten meten, waar teams en groepjes samen willen presteren, waar ambities en belangen samenkomen, en waar gezelligheid hoog in het vaandel staat, wordt het individu helaas soms ook vergeten. We kennen dat allemaal uit ervaring, maar als het onterecht of ongewenst voelt kan het aan je gaan knagen. Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, en daarmee ook niet binnen de tennis-en padelsport. Bij Tennis-en padelvereniging BRZ staan we voor een integere tennis-en padelsport.

Fair Play / Ongewenst of niet integer gedrag
Iedereen die zich op het sportpark bevindt, dient zich eerlijk en sportief te gedragen. De KNLTB heeft in dit kader diverse gedragscodes voor verschillende doelgroepen en een Reglement Fair Play opgesteld. Het bestuur van Tennis- en padelvereniging BRZ steunt en onderschrijft deze gedragscodes en het reglement Tennis- en padelvereniging BRZ wil bereiken dat de tennis- en padelsport sportief, veilig en respectvol blijft, want dit draagt bij aan een plezierige sportbeoefening. Het zorgt ervoor dat leden plezier in het tennis behouden, waardoor ze langer de sport blijven beoefenen. 

Onsportief gedrag of misdraging?
We kennen het allemaal: een discussie tussen spelers of de bal in of uit was. Spelers hebben hier een eigen verantwoordelijkheid in en beslissen over hun eigen speelhelft of de bal in of uit is. Besef wel dat onsportief gedrag nog geen misdraging is.  Onder een misdraging wordt verstaan ‘een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel de tennisvereniging’. Er zijn verschillende gradaties van misdragingen, maar te denken valt aan uitschelden, bedreiging, of vernieling. Ernstige misdragingen zullen veelal betrekking hebben op seksuele intimidatie, matchfixing en doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven.

Wat te doen bij misdragingen die plaatsvinden op de club?
Onze vereniging heeft een eigen verantwoordelijkheid om op te treden als er een misdraging plaatsvindt. Leden kunnen dit zelf doen of bijvoorbeeld het bestuur of de vertrouwenspersoon informeren over de misdraging. De verantwoordelijkheid ligt namelijk in eerste instantie bij de vereniging, dat zelf direct maatregelen kan treffen naar aanleiding van een misdraging. Wanneer sprake is van een misdraging dan is het bestuur verplicht dit te melden bij de KNLTB.

Melden van een misdraging
Wil jij een (vermoedelijke) misdraging melden? Stuur dan een e-mail naar [email protected] of naar  [email protected]. Wil je een (vermoedelijke) misdraging melden bij de KNLTB, lees dan hier hoe je dit kan doen. Je kan de melding ook anoniem doen.

Geen misdraging?
Wij vinden het héél belangrijk dat elk individu het in zijn of haar team en binnen de vereniging naar de zin heeft. Zit iets je hevig dwars? Wil je iets bespreken dat voor je gevoel niet in de haak is? Neem dan contact op via [email protected] Hij luistert in absoluut vertrouwen aandachtig naar je en zal je altijd serieus nemen.  

Relevante documenten: 

  • VOG beleid BRZ
  • Omgangsregels BRZ
  • Gedragscode voor de begeleider
  • Gedragscode voor de tennisouder
  • Gedragscode voor de verenigingsvrijwilligers
  • Vrijwilligersbeleid BRZ

2020 1020 VOG beleid BRZ.pdf Gedragscode voor de begeleider Tennis- en padelvereniging BRZ.pdf omgangsregels BRZ 2022.pdf Gedragscode voor de Tennisouder 2022.pdf Gedragscode voor de verenigingsvrijwilligers van BRZ 2022.pdf Vrijwilligersbeleid BRZ 2022.pdf