Afmelden als lid

We hopen dat BRZ een plek is geweest waar je je thuis hebt gevoeld en je als lid hebt gemerkt dat iedereen welkom is. Samen proberen we dag in dag uit onze vereniging vooruit te helpen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn om met elkaar oud te worden, op en naast de baan, al kunnen er redenen zijn om het lidmaatschap te beëindigen. Wat wij uiteraard heel jammer vinden. 

Het lidmaatschap van LTC B.R.Z. wordt ieder jaar stilzwijgend op 31 december verlengd. Net als aanmelden, kan ook afmelden bij ons zonder problemen. We vragen je echter wel om dit op tijd te doen! Het jaar begint namelijk op 1 januari. Dus wil je je afmelden voor volgend jaar, doe dat dan uiterlijk 30 november en uitsluitend schriftelijk of via [email protected].  

Kosten die voortvloeien uit een afmelding na 30 november worden aan het betrokken lid doorberekend. Meer informatie over beëindiging lidmaatschap is te verkrijgen via [email protected].  

In geval van opzegging van het lidmaatschap dient het lid altijd de volgende gegevens door te geven:

  • Naam en adresgegevens van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt;
  • KNLTB-bondsnummer van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt;
  • Het bankrekeningnummer waarop de automatische incasso wordt ingehouden. 

Je bent natuurlijk niet verplicht om aan te geven waarom, maar het is wel prettig om te weten waar het mee te maken heeft, zodat de club er beter van kan worden!
Samen komen we verder.  

Heb je nog vragen of opmerkingen waardoor je twijfelt? Neem even contact op met [email protected] en we proberen je zo goed mogelijk te woord te staan.