Baanreglement Tennis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Gedurende de gehele dag waarop BRZ de banen huurt van de Gemeente geldt het baanreglement. 

 2. Het reserveren van de tennisbaan via het digitale systeem is verplicht gedurende de gehele dag. Is jouw baan niet gereserveerd, dan heb je geen speelrecht. De speeltijd waar je recht op hebt is 60 minuten, onafhankelijk van het aantal spelers op de baan. 

 3. Ga je – om wat voor reden dan ook – toch niet spelen op de gereserveerde datum en tijd, annuleer je baanreservering dan via de KNLTB ClubApp, zodat de baan weer vrijkomt voor andere leden.

 4. Reserveren van een tennisbaan kan 10 dagen van tevoren via de KNLTB ClubApp, de website of het digitale afhangbord in de kantine. Wil je in de winter een baan in de ballonhal reserveren (hier zijn – ook voor leden – kosten aan verbonden), dan reserveer je via de Playtomic app.

 5. Iemand die geen lid is dient te betalen om als introducé een keer mee te mogen tennissen of padellen. De kosten hiervan zijn €6,25. Er hangt een poster op naast de schuifdeur (ingang kantine BRZ) met een QR-code om direct via een betaalverzoek dit bedrag te kunnen betalen. Ook als de kantine dicht is, kun je dus de betaling verrichten.

 6. Zorg dat de spelers die op de baan staan overeenkomen met de spelers die in de baanreservering staan. Het is NIET toegestaan om ‘oneigenlijke’ reserveringen te maken (bijv. door personen op je boeking te zetten waarvan je op voorhand al weet dat ze dan niet zullen meespelen).

 7. Vanaf 18.00 uur op werkdagen, is het niet toegestaan om meer dan 1 boeking achter elkaar te maken. Tussen 18.00 uur en 21.30 uur mogen er geen 2 boekingen achter elkaar gemaakt worden. Het is dus niet toegestaan een baan af te hangen voor een nieuwe periode op dezelfde baan. Dit kan alleen tot 18.00 uur en vanaf 21.30 uur, voor maximaal twee boekingen. Ook niet als een of meerdere personen zich voegen bij een groep die al staat te tennissen.

 8. Vanaf 18.00 uur geldt dat bij overaanbod van spelers dubbels worden gespeeld. Singlespelers dienen allen, die dat verzoeken, als dubbelpartners te accepteren, als er op een andere baan nog geen speeltijdoverschrijding heeft plaatsgevonden. Indien de speeltijd verlopen is, is het niet toegestaan onmiddellijk op dezelfde baan door te spelen als er nog wachtenden zijn. Het is dus niet toegestaan de baan nogmaals af te hangen voor een nieuwe periode op dezelfde baan. Ook niet indien een of meerdere personen willen aansluiten bij een groep die staat te spelen.

 9. De banen zijn bespeelbaar indien de netten ophangen en omhoog gedraaid zijn, de weersomstandigheden het toelaten en de banen geen natte plekken hebben of plassen op de baan staan.

 10. Nadat je de baan hebt gereserveerd en je bijna aan de beurt bent, laat je de spelers op de baan weten dat jij de baan na hen hebt gereserveerd en wanneer jouw speeltijd ingaat. Als jouw speeltijd voorbij is en er melden zich geen nieuwe spelers dan kun je verder spelen tot het moment dat zich nieuwe spelers melden en dien je vervolgens de baan vrij te maken.
   
 11. Na afloop van een partij is men verplicht de baan te vegen. De veegtijd valt buiten de speeltijd. Bij iedere baan hangt een bord met instructies voor het vegen en walsen van de baan. BRZ zorgt dat de middelen en materialen die gebruikt moeten worden, beschikbaar worden gesteld. Zeker aan het begin van het zomerseizoen (start in april) dienen de banen te worden gewalst na gebruik (1 meter voor de achterlijn, de achterlijn en 2 meter achter de achterlijn).

 12. In verband met competitie of toernooien kan de competitieleider/toernooileiding afwijken van het klok- & baanreglement. In principe zijn gedurende de competitieperiode in het voorjaar of najaar op dinsdag 4 banen, vrijdag, zaterdag en zondag alle banen gereserveerd voor competitiewedstrijden. Raadpleeg gedurende deze evenementen de competitieleider/toernooileiding voor informatie over vrij bespeelbare tennisbanen [email protected]

Dit baanreglement is vastgesteld in de algemene bestuursvergadering van mei 2024.