Meepraten, luisteren en stemmen - Algemene Ledenvergadering 2024

14 februari 2024


Sportieve vrienden,  

Na de eerdere mail die je hebt gekregen: Op woensdag 21 februari 2024 vindt de Algemene Leden Vergadering plaats om 19:30 uur in de kantine van BRZ (inloop vanaf 19:00 uur).   

Aanmelden ALV
We vragen je aan te melden voor de ALV. Dit kan via de KNLTB CLUB APP (agenda) of via [email protected]. Door je aan te melden kan het bestuur tijdig inschatten of stemming wel/niet mogelijk is, want we hebben 73 stemmen nodig.  Ben je niet aangemeld, maar wil je toch komen? Ook dan ben je natuurlijk meer dan welkom.  

Algemeen 
De ALV is een officiële bijeenkomst waar alle leden van de vereniging mogen meepraten en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid van de vereniging én waar het bestuur verantwoording aflegt over het boekjaar 2023.  

Aantal stemmen en stemrecht
Tijdens de ALV van woensdag 21 februari 2024 zullen diverse bestuursleden aftreden, moeten bestuursleden herbenoemd worden en hopen we verschillende nieuwe bestuursleden te mogen benoemen. Ook vragen we aan de ALV om het bestuur decharge te verlenen (bevestiging behoorlijk bestuur en ontlasten van aansprakelijkheid). 

Er zal dus gestemd moeten worden en hiervoor hebben we jullie hulp nodig. Alle leden (ook jeugdleden) hebben stemrecht, dus de stem van ieder lid geldt. Om te kunnen stemmen moet 10% van alle leden aanwezig (al dan niet via een machtiging) zijn. Nu zijn we een grote vereniging hetgeen betekent dat wij 73 stemgerechtigden nodig hebben!

Kun jij niet aanwezig zijn, maar wil je wel graag je stem (laten) uitbrengen dan kun je een ander lid machtigen. Stuur een e-mail naar [email protected] en een cc naar diegene die jij wil machtigen. Deze persoon mag dan namens jou stemmen. Diegene die nog geen 18 jaar zijn moeten sowieso een volwassene machtigen. Je mag voor maximaal 2 anderen een stem uitbrengen.  

Vacante posities binnen bestuur  
We zijn blij te kunnen melden dat we een nieuw bestuurslid willen voordragen tijdens de ALV. Er zijn echter nog posities binnen het bestuur vacant. De afgelopen periode hebben we al met diverse leden gesprekken gevoerd en houden we de ogen en oren open. Ben jij 18 jaar en ouder en heb je interesse in deze positie, meld je dan snel bij een van de leden van het bestuur of via [email protected].    

Nieuwscategorieën